Factory HR & Admin Manager

As HR & Admin Manager, the position holder will be responsible for all aspects of Human Resource and Admin functions for the factory. This is an end-to-end role encompassing all aspects of HR and Admin for the plant. Read more…

HR Manager

Responsibility: HR management & operation, take lead in terms of HR planning, development & execution. Direct report to HR Head (based in China) Read more…

Manager at Central Pricing Desk

General Description: The Opportunity Management is part of Vietnam Sales team. The group forms part of the Central Pricing Desk. It represents the inbound / outbound control function for all RFQs and inquiries and closely cooperates with Product Management Air, Ocean, Transport and Customs. Read more…

Quality Assurance Manager

Job content: (1) Factory quality control / process audit / improvement plan formulation. (2) Customer process audit and customer complaint investigation improvement program feedback. (3) New product testing and problem improvement tracking. Read more…

Senior Development Manager

Job content: 1. Develop products and orders management. 2. Cooperate with the brand development design to assist the body to smoothly introduce mass production, and control the quality of the sample. 3. Coordinate development of related matters, ex. cost, quality, delivery. Read more…

Senior Production Supervisor / Manager (Vietnam)

Job content: 1. Responsible for the overall operation of the plant to achieve production performance indicators. 2. Cooperate with business production planning, quality management and system implementation to ensure on-time delivery. 3. Manage production department personnel and implement relevant systems. Read more…

Kỹ sư dự án

Mô tả công việc Kỹ thuật: Khảo sát, lập giải pháp, lựa chọn thiết bị và tính toán chi phí triển khai dự án trong lĩnh vực đo lường, phân tích và quan trắc môi trường. Tư vấn kỹ thuật liên quan đến các thiết bị đo lường, thiết bị đo phân tích lỏng (PH,COD,TSS,DO, TN…), thiết bị phân tích khí (CEM), lập trình (Scada/Modbus/Profibus/ TCP/4P …) ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và quan trắc môi trường. Read more…

Nhân viên quản lý tài liệu - cần gấp trong tháng 9-2018

Trách nhiệm Nhân viên quản lý tài liệu (DCC) chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 1. Quản lý toàn bộ hồ sơ tài liệu của dự án. 2. Là kênh liên lạc chính thức để giao và nhận tài liệu với các nhà thầu và chủ đầu tư. 3. Trung thực, cẩn trọng khi thực hiện công việc. Read more…

Chỉ huy trưởng công trình – cần gấp trong tháng 09-2018

Trách nhiệm: Chỉ huy trưởng công trường chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau: Đại điện để điều phối và phân công công việc tại công trường. Làm việc trực tiếp với đại diện của chủ đầu tư trong quá trình thi công. Trung thực, cẩn trọng khi thực hiện công việc. Read more…

Điều phối viên dự án – cần gấp trong tháng 9-2018

Trách nhiệm: Điều phối viên dự án chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 1. Kết nối với bộ phận khác trong công ty để hỗ trợ dự án. 2. Liên lạc với Chủ đầu tư tất cả các vần đề liên quan đến hành chính, mua hàng và hợp đồng. Read more…

Manager Operations Excellence and QM

Role Summary: To initiate, lead & implement Continuous Improvement initiatives in Country. To design, document & implement new processes for new and existing customers in close cooperation with Site Operations Managers and BD. Lead ISO and other Certifications related to CL business in Country Read more…

Quality Director for Garment Industry

We need someone who have familiar with Denim/Khaki, got knowledge about washing conditions, manage 3 Quality Managers and follow up all VN market. Need over 10-15 experience years in your area.--> need EXPAT only Read more…

Manager, Product Development

Primary Purpose: You will own and drive all Product Development work with dedicated team, from development input of New York Design and Product Development teams, sample process management to approved PA status for production. Partner with cross functional teams to create synergies, maintain high quality product and meet the corporate timeline throuhout the early development to commercialisation process. Read more…

General Manager

My client is Danish owned company in garment industry. They have been in VN for 10 years and have 600++ employees and will explore to 1000 employees in the next year. They produce high end sports and active wear garments for 20+ premium European brands…. They need to hire General Manager as below information: Read more…

BP Sales Representative

EVN’s client is a global visual, audio and collaboration solutions company offering diverse solutions for business, entertainment and industry. Christie employs over 1,500 people globally and has installed over 100,000 projection solutions for a variety of industries Read more…

Technical Lead - Value Added Processing

The technical lead role is exciting considering the position holder will lead this initiative on Value added processing for the nuts business which is a large scale opportunity in Ingredients processing and packaging space. Being the first of its kind of project, this will give ample space to experiment & innovate in an entrepreneurial environment. Read more…

Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh TPHCM

Mô tả công việc: Quản lý và điều hành toàn bộ công việc của Phòng Kỹ thuật theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Phụ trách lựa chọn và thiết kế giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Phụ trách dự toán chi phí triển khai dự án, dịch vụ phục vụ quá trình chào giá/chào thầu. Read more…

Trưởng VPĐD Hà Nội

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty về việc tổ chức thực hiện và hoàn thành mục tiêu do Công ty đề ra cho Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Quản lý công tác tư vấn và kinh doanh các giải pháp, thiết bị đo lường, thiết bị đo phân tích lỏng (PH, COD, TSS, DO, TN …), thiết bị phân tích khí (CEM), lập trình(Scada/Modbus/Profibus/ TCP/4P …) ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và quan trắc môi trường đến khách hàng phù hợp với năng lực và quyền lợi của Công ty. Read more…

Area Sales Manager (B2B) - DaNang

Duties: Develop & Implement Strategies and action plans with the Line Manager to meet the company objectives. Be responsible for Sales objective/Sales Plan for the assigned area including that of Strategic Distributors & direct accounts. Work independently & jointly with the Distributor team to meet set objectives. Read more…